Uit in 9050

de uitkalender van Gentbrugge en Ledeberg

Wat is er te doen in Gentbrugge en ledeberg?

Informatieavond: buurtsporthal Ledeberg op maandag 18/06/2018

Locatie: Open Huis Ledeberg
Vanaf 19:30 tot 00:00


Kalender: ma 18/06/18 van 19:30 tot 24:00
Keywords: list-58f751fa15708-this-week;

De Stad Gent realiseert een nieuwe buurtsporthal in Ledeberg. Die komt onder het viaduct van de B401, aan het park tussen de Hundelgemsesteenweg en de spoorweg.

Om u over het ontwerp en het gebruik van die nieuwe buurtsporthal te informeren, nodigen wij u uit op een infomoment op maandag 18 juni 2018 om 19.30 uur. U bent van harte welkom in Open Huis Ledeberg, Hundelgemsesteenweg 2A, 9050 Ledeberg.

Het bouwen van een buurtsporthal maakt deel uit van het stadsvernieuwingsproject Ledeberg leeft. Met Ledeberg leeft wil de Stad Gent van Ledeberg een levendige wijk maken waar het goed wonen is. Dit gebeurt onder andere door in te zetten op meer ruimte voor ontmoeting en meer en actievere dienstverlening.

Hoe zal de buurtsporthal er uit zien?
De keuze om onder een viaduct te bouwen is vrij ongewoon. Dat zorgde ervoor dat er heel wat extra randvoorwaarden werden opgelegd door de Brandweer en het Agentschap Wegen en Verkeer (bevoegd voor het viaduct en eigenaar van de grond), waarmee rekening moest gehouden worden bij het ontwerp. Daarnaast mag de buurtsporthal slechts minimaal van onder het viaduct komen zodat het gebouw maar een heel klein deel van het park zal innemen.

De buurtsporthal zal daarom iets kleiner zijn dan een ‘klassieke’ sporthal. Daarnaast zijn er ook kleedkamers met douches, toiletten, personeelsruimte, EHBO-lokaal en een cafetaria.

Wat wij graag van u willen horen?
Op het infomoment krijgt u meer informatie over het ontwerp van de buurtsporthal. Daarnaast bespreken we graag jullie ideeën over de concrete invulling van de sporthal, het aanbod dat er een plaats zal krijgen en de invulling van het buurtbeheer.

Wanneer de opening van de buurtsporthal dichterbij komt zal daaromtrent ook nog een inspraakronde georganiseerd worden.

Wanneer is de buurtsporthal klaar?
De werken starten na de zomer van 2019, wanneer de huidige concessie op de grond onder de viaduct is opgezegd. In het meest gunstige scenario kan de buurtsporthal begin 2021 openen.

Eén van drie nieuwe buurtsporthallen in Gent
De Stad Gent opent de komende jaren in totaal drie buurtsporthallen: aan de Oude Dokken, de Tondeliersite en deze in Ledeberg. Met de nieuwe infrastructuur wil de Stad voluit inzetten op sportkansen voor buurtbewoners. Zowel individuele sporters als clubs en scholen uit de buurt zullen er zich sportief kunnen uitleven.

Welkom op deze informatieavond
U wordt er ingelicht over:
• het ontwerp voor de nieuwe buurtsporthal
• de werken
• het gebruik

De informatieavond vindt plaats
• op maandag 18 juni 2018 om 19.30 uur
• in Open Huis Ledeberg, Hundelgemsesteenweg 2A, 9050 Ledeberg

Heel graag tot dan

Na de informatievergadering vindt u de presentatie op www.stad.gent/ledebergleeft

Contact